Fotografije

GALERIJA FE-SEM snimki

Broj fotografija: 15

Stranica 1 od 2
Kristal silicijevog oksida
Kristal silicijevog oksida
ESEM snimka kristala kalcijevog oksalata u strukturi lista vodene leće
ESEM snimka kristala kalcijevog oksalata u strukturi lista vodene leće
Površina lista grmaste glavulje
Površina lista grmaste glavulje
Snimka otiska biljnog materijala u uzorku prapovijesne keramičke posude
Snimka otiska biljnog materijala u uzorku prapovijesne keramičke posude
Snimka korozije na uzorku mjedi
Snimka korozije na uzorku mjedi
Elementarna mapa korozije na uzorku mjedi
Elementarna mapa korozije na uzorku mjedi
Kristal aragonita u antičkoj žbuki
Kristal aragonita u antičkoj žbuki
Kristali thenardita sa površine antičkog mozaika
Kristali thenardita sa površine antičkog mozaika
Peludno zrnce (ESEM mode Peltier stage)
Peludno zrnce (ESEM mode Peltier stage)
Stranica 1 od 2