O nama

Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS osnovana je u prosincu 2014. godine Odlukom o osnivanju Ustanove za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, od strane osnivača Istarske županije i Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o.

Ustanova je nastala iz METRIS-a, nekadašnjeg odjela za istraživanje i razvoj IDA-e, krajem 2009. godine. Nalazi se na lokaciji bivše kirurgije Opće bolnice Pula u Zagrebačkoj ulici te raspolaže vrhunskom analitičkom opremom u kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima. Laboratoriji su opremljeni optičkim emisijskim spektrometrom s GDS načinom pobude, pretražnim elektronskim mikroskopom s emisijom polja, metalografskim mikroskopom, optičkim stereomikroskopom, računalnom radnom stanicom i softwareom za numeričku analizu metodom konačnih elemenata, univerzalnom statičkom kidalicom 250 kN, uređajem za mjerenje tvrdoće, Charpy njihalom te nizom uređaja za analizu bioloških uzoraka i uzoraka hrane.

Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala i drugih čvrstih materijala te ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, a koristi se i za čitav niz detaljnih analiza biološkog materijala te za razna ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore.          

METRIS nudi usluge ispitivanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja te istraživanja i razvoja za privatni i javni sektor.

Centar posluje u skladu s normom HRN EN ISO 17025 te je 17. studenog 2011. godine uspješno dovršen postupak akreditacije usluga METRIS-ovih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za početnih pet metoda kemijskog i mehaničkog ispitivanja. Na redovitim godišnjim nadzorima akreditiranog laboratorija, METRIS-u je potvrđena valjanost akreditacije ispitnih metoda. Pored navedenog, usluge METRIS-a certificirane su i od strane Bureau Veritas, Hrvatskog registra brodova i Lloyd's registra.        

Djelovanje METRIS-a usmjereno je prije svega na poticanje tehnološkog razvoja, kao i razvoja inovacija. Navedeno se realizira sudjelovanjem Centra u provedbi niza europskih, ali i nacionalnih projekata i programa, primjerice uključivanjem u PoC- Program Provjere inovativnog koncepta za poduzetnike u provedbi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO. Također, realizira se i kroz pripremu i provedbu projekata poput Tehnološkog inkubatora, smještenog na katu zgrade METRIS-a i stavljenog u funkciju koncem 2013. godine, a čije inovativne tehnološke tvrtke imaju mogućnost surađivati s našim istraživačkim centrom. Naposljetku valja istaknuti projekt pripreme budućeg Centra kompetencije, koji predstavlja logičan strateški korak razvoja METRIS-a i ulaganje u razvoj gospodarstva Republike Hrvatske.