Usluge

METRIS svoje usluge obavlja u šest laboratorija namijenjenih analizi metala te čvrstih materijala i ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki te simulaciji njihovog statičkog, dinamičkog i nelinearnog odaziva numeričkim metodama.

Osim ispitivanja metala i ostalih čvrstih materijala, oprema koja se nalazi u METRIS-u može pružiti čitav niz detaljnih ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore. Do sada je Centar METRIS u potpunosti proveo mnoga značajna istraživanja na kulturnom dobru. Sva izvješća su elaborati sa mišljenjima i tumačenjima stručnjaka za takve vrste analiza. METRIS se povezao i s drugim institucijama iz Hrvatske, Slovenije i Italije te se neke analize vrše u suradnji s vanjskim akreditiranim laboratorijima i zatim se rezultati povezuju u jedinstvenu i potpunu analizu arheoloških, artističkih i drugih uzoraka.