Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS osnovana je u prosincu 2014. godine od strane Istarske županije i Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., izdvajanjem dotadašnjeg odjela za istraživanje i razvoj IDA-e formiranog krajem 2009. godine u sklopu provedbe EU projekta „Research Centre for Metal Industry in Istrian County, MET.R.IS.“, koji je tijekom godina kroz provedbu novih projekata nadograđivan novom opremom i uslugama. METRIS raspolaže vrhunskom analitičkom opremom u svojim kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima. Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala i drugih čvrstih materijala te ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, a koristi se i za niz detaljnih analiza biološkog materijala, namirnica, predmeta široke uporabe, te za razna ispitivanja za sektor zaštite arheoloških i kulturnih dobara. METRIS posjeduje akreditaciju Hrvatske akreditacijske agencije i posluje sukladno normi HRN EN ISO 17025. Pored navedenog, usluge METRIS-a certificirane su od strane Bureau Veritas, Hrvatskog registra brodova i Lloyd's registra.

Pored redovne laboratorijske djelatnosti, METRIS kontinuirano provodi sljedeće aktivnosti:

- popularizaciju znanosti kroz osmišljavanje i provedbu radionica, pokusa i stručnih vođenja za učenike i studente

- provodi znanstvena istraživanja za potrebe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč i Politehniku Pula

- osmišljava, izrađuje i provodi laboratorijske vježbe za studente smjera Proizvodno strojarstvo Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Politehnike Pula te provodi stručne prakse

- pruža potporu pri izradi završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija

- izrađuje programe istraživanja, razvoja i inovacija kroz planirano pokretanje nacionalnog Centra kompetencije za napredne materijale u Istarskoj županiji

- pruža podršku inovativnim MSP-ovima u istraživanju i razvoju

- priprema i provodi EU projekte

- surađuje i pruža podršku županijskim institucijama u području istraživanja i razvoja, inovacija, popularizacije znanosti i razvoja ljudskih potencijala

- pruža podršku razvoju edukacijskih programa u svim stupnjevima obrazovanja

- izrađuje ekspertize za potrebe projekata JLS i javnih institucija

- operativno vodi rad Tehnološkog inkubatora u Puli

- sudjeluje u provedbi Programa provjere inovativnog koncepta HAMAG-BICRO-a kao jedan od Prepoznatih centara

- sudjeluje i prezentira na znanstvenim i stručnim skupovima

- predlaže i provodi inovativna ispitivanja na projektima zaštite kulturne baštine