Osnovna djelatnost istraživačkog centra METRIS obuhvaća istraživanja i standardna ispitivanja iz slijedećih područja:
 

  • kemijska analiza sastava materijala
  • određivanje mehaničkih svojstava metala (vlačna čvrstoća, modul elastičnosti, tvrdoća itd.)
  • analiza površinske strukture materijala, korozije i loma
  • numerička analiza strukturnih detalja i konstrukcija


Iako su djelatnosti METRIS-a prvenstveno vezane uz potrebe metalne industrije, istraživanja i testovi mogući su i na brojnim drugim anorganskim i organskim materijalima primjerice na kulturnom dobru.

Vrijedna djelatnost METRIS-a je i suradnja s obrazovnim institucijama, odnosno suradnja kroz nastavu, istraživanje i obrazovanje kadrova.