Mehaničke analize metala

Kidalica
Tvrdomjer

Laboratorij 4 je opremljen sa sljedećom opremom:

  • univerzalnom statičkom kidalicom 250kN Messphysik Beta 250 opremljenom hidrauličkim kliještima s povratnom vezom, priključcima za vlačni, tlačni i savojni test te laserskim beskontaktnim ekstenzometrom
  • uređajem za mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu (HV 0,01 - HV 2)
  • opremom za metalografsku pripremu uzoraka, uređajem za brušenje i poliranje s dozatorom te uređajem za precizno izrezivanje

U laboratoriju se provode sljedeće analize:

  • vlačni, tlačni i savojni test
  • određivanje mehaničkih svojstava metala i drugih materijala, kao što su modul elastičnosti, granica razvlačenja, vlačna čvrstoća i dr.
  • kontrola kvalitete gotovih proizvoda
  • analiza nemetalnih uzoraka, sajli, žica itd.
  • analiza tvrdoće metalnih uzoraka malim silama, na mikrolokacijama ili za vrlo tanke uzorke i slojeve