Kemijske analize materijala

Optički emisijski spektrometar
XRF
Uzorci metala

Laboratorij 1 opremljen je sljedećom opremom:

  • LECO GDS500A je optički emisijski spektrometar s GDS (glow discharge source) načinom pobude uzorka.
  • BRUKER Turbo S1SD je uređaj za rendgensku fluorescentnu analizu (XRF).

U laboratoriju se provode sljedeće analize:

  • kontrola kvalitete metala
  • kvalitativna i kvantitativna ispitivanja
  • analize legiranih čelika, nodularnog lijeva, bakrenih i aluminijskih legura, a moguća je analiza svih tehnički važnih metalnih materijala
  • kemijski elementi koje uređaj može odrediti su: C, P, S, N, B, Cr, Ni, Mo, Fe, Co, Cu, Zn, Mn, Si, Nb, V, Ti, W, Sb, Sn, Al, Mg i Pb
  • analize ruda, oksida i zemlje