O nastanku

Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS službeno je započela s radom 23. studenog 2009. godine u sklopu provedbe projekta Research Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS., kao odjel za istraživanje i razvoj Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o..

Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta, vrijednog 740.000,00 EUR, potpisan je 30. rujna 2008. godine. Iznos sufinanciranja od strane Europske komisije iznosio je 485.440,00 EUR (65,60%), a trajanje projekta bilo je 14 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2009. godine.

Projekt MET.R.IS. odobren je za sufinanciranje u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo, financiranog iz fonda PHARE 2006, gdje je na rang listi odobrenih projekata ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta.

Partneri u projektu bili su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., koja je ujedno i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz potporu suradnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole, Politehničkog studija u Puli.

Glavni cilj projekta bio je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu.

Specifični cilj projekta bio je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima (MSP-u) u metalnoj industriji u Istarskoj županiji.

Projekt stvaranja istraživačkog centra za metal u Istarskoj županiji podrazumijevao je rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojemu je danas smješten METRIS. Centar se u početnoj fazi sastojao od 4 laboratorija opremljenih elektronskim mikroskopom, statičkom kidalicom za testiranje čvrstoće i izdržljivosti materijala, optičkim emisijskim spektrometrom te sofisticiranim računalom za numeričku analizu. Također, Centar ima 3 opremljene uredske prostorije, malu salu za sastanke i veliku dvoranu za prezentacije i sanitarne prostorije. U sklopu provedbe projekta predviđeno je nužno osposobljavanje djelatnika Centra za uporabu opreme i provedbu istraživanja te edukacije usmjerene na studente i poduzetnike u metalnoj industriji.

Tijekom implementacije projekta predviđeno je da će osnovne djelatnosti Centra biti pružanje usluga istraživanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, testiranja prototipova, usluge istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća te razvoj novih tehnologija.

Direktni korisnici projekta bili su i ostali svi gospodarski subjekti u metalnoj industriji, s posebnom pozornošću na MSP. Indirektni korisnici su svi koji posluju sa subjektima iz metalne industrije, zajedno s cijelokupnim stanovništvom Istarske županije i Republike Hrvatske koje će imati korist kroz povećanje produktivnosti industrijske proizvodnje i povećanje zaposlenosti.

Provedbom projekta MET.R.IS. stvorena je infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. METRIS svojim značenjem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva.

Sukladno potrebama tržišta te širenju djelokruga rada, METRIS je u jesen 2013. godine službeno preimenovan u Centar za istraživanje materijala Istarske županije. U siječnju 2015. godine METRIS se odvaja od IDA-e te postaje Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije, čiji su osnivači upravo IDA i Istarska županija.