Materijali kroz vrijeme

U Centru za istraživanje materijala vršimo niz istraživanja na kulturnom dobru primjenjujući različite analitičke metode koje ovise o vrsti analiziranog materijala. Materijali na kojima radimo su:

 • slike na platnu
 • polikromirano drvo
 • freske
 • kamen
 • malteri i žbuke
 • keramika
 • papir
 • pigmenti
 • veziva
 • metal
 • tekstil
 • drugi materijali organskog i anorganskog porijekla

Ovisno o traženim informacijama, za sve materijale koji su dio kulturnog dobra istražujemo njihov sastav, procese propadanja i sekundarne proizvode tih procesa, prethodne restauratorske zahvate kao i druge karakteristike predmeta ovisno o potrebnim informacijama. 

Primjenjujemo nekoliko analitičkih metoda među kojima prevladavaju one nedestruktivne, a vrlo često kombiniramo više metoda. Najčešće su to:

 • analiza površine materijala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa (SEM)
 • analiza kemijskog sastava površine materijala (u točki i području) pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa (SEM/EDS)
 • analiza sastava pomoću prijenosnog uređaja za fluorescenciju X zraka (XRF)
 • analiza pomoću optičkog stereomikroskopa
 • analiza sastava pomoću IR spektrometra te IR mikroskopa (FT-IR + μFT-IR)
 • analiza metala pomoću optičkog emisijskog spektrometra

 GALERIJA SLIKA (primjeri analiza)

Snimka površine unutrašnjosti antičkog sarkofaga
Fazni dijagrami natrijeva sulfata u odnosu na temperaturu i relativnu vlagu na antičkom mozaiku
SEM snimka površine pjeskarenog vapnenca
MicroFTIR analiza sastava bojanih slojeva u mikropresjeku slike na platnu
Mikropresjek uzorka vapnenca pri uvećanju od 50x - analiza utjecaja crne skrame
Analiza sastava površine unutrašnjosti sarkofaga - elementarna mapa
Kristali kalcijeva sulfata u srednjovjekovnoj žbuki
Kristali silicijevog oksida u uzorku žbuke
Mikropresjek preparature i pigmenata na slici iz 17. stoljeća
Mikropresjek preparature i pigmenata
Analiza sastava pigmenata u mikropresjeku - mape pojedinih elemenata
Oktaedarski bipiramidalni kristali bakar (I) oksida odnosno kuprita, na površini metalnog klina s potopljenog broda
MicroFTIR analiza bojenih slojeva u mikropresjeku

Uspostavili smo široku suradnju s mnogim specijaliziranim institucijama u zemlji i izvan nje što nam je omogućilo proširenje ponude analiza. Trenutno u ponudi imamo 20-ak analitičkih metoda.


Primjere ispitivanja na kulturnom dobru možete vidjeti ovdje (link na poster s primjerima).