Potvrda o akreditaciji

Laboratoriji Centra za istraživanje materijala METRIS akreditirani su pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za 5 metoda kemijskog i mehaničkog ispitivanja sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Područje: Kemijski sastav

Određivanje kemijskog sastava tehnički važnih metala i legura pomoću optičkog emisijskog spektrometra. 

EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE-SEM-a.

Područje: Sila

  • HRN EN ISO 6892-1
  • HRN EN ISO 148-1 
  • HRN EN ISO 6507-1

Potvrdu o akreditaciji za METRIS možete naći ovdje.