Ostale aktivnosti

Centar METRIS provodi aktivnosti pružanja podrške inovatorima u postupku pripreme i prijave inovativnog koncepta, tehničke i stručne podrške u regionalnim razvojnim programima te stručne podrške stanarima u tehnološkom inkubatoru.