07.05.2020

Održan ''online'' treći projektni sastanak projekta AdSWiM

Dana 7. svibnja 2020. održan je treći projektni sastanak projekta AdSWiM, ovog puta u obliku videokonferencije poradi novonastale situacije sa pandemijom uzrokovanom COVID-19.
Svi projektni partneri sudjelovali su u ovoj videokonferenciji prezentirajući dosad odrađene aktivnosti kao i probleme/poteškoće u radu nastale uslijed prisilne izolacije i ''smartworking-a'' od kuće tokom proteklih mjeseci kao posljedicom pandemije koronavirusa. Dogovoreni su sljedeći koraci u aktivnostima te je predloženo da se zatraži produljenje projekta od nadležnih tijela kako bi se određene projektne aktivnosti mogle u potpunosti odraditi.